KOD ANALİZİ

Kullandığınız yazılımların güvenliğinden emin olun

Kendi geliştirdiğiniz ya da dışarıdan tedarik ettiğiniz tüm yazılımlar, içerisinde bulunan potansiyel kod hatalarından dolayı kurumunuzu riske atabilirler. PRODAFT; kurumunuzda kullanılan her türlü yazılımı inceleyerek riskleri ortadan kaldırır.

Blackbox Yazılımlar

Kaynak kodu olmayan, blackbox olarak ifade edilen kapalı yazılımlar, konusunda uzman PRODAFT “Tersine Mühendislik “ekipleri tarafından incelenir ve kurumunuz için risk oluşturan potansiyel tehditler raporlanır.

Know What Lies Behind Blackbox Systems
Secure Code Development Cycle

Kod Geliştirme Sürecinizi Güvenli Hale Getirin

Unutmamak gerekir ki; yazılım geliştirme süreci uzun, yorucu, karmaşık ve onlarca kişinin on binlerce satır kod yazması ile ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçte yapılacak olası hatalar kurumunuza yapılacak ciddi saldırılara imkân verebilir.
Yazılım geliştirme ekibinin güvenli kod geliştirme adımlarını uygulaması nihai yazılımın güvenliğinin sağlanması için en önemli kriterlerden biridir.
PRODAFT; kod analizi sonucunda tespit ettiği bulguları yazılım ekiplerine detaylı olarak aktararak aynı hataların yapılmaması için farkındalık oluşturur. Oluşturduğu bu farkındalık sayesinde güvenli kod geliştirme döngüsünün doğru işlemesini sağlar.